ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

รายละเอียด

Additional information

PVC CONDUIT

ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)
ท่อพีวีซีแข็งสำหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
ลักษณะภายนอกมีสีเหลืองอ่อน ซึ่งระบุในมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.216-2524 คุณลักษณะเฉพาะของ
ท่อพีวีซี สำหรับไว้ร้อยสายไฟฟ้า คือ

– มีคุณสมบัติการเป็นฉนวนไฟฟ้า จึงไม่นำไฟฟ้าเมื่อสาย
ไฟฟ้าด้านในรั่ว
– มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ เมื่อเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้า
ลัดวงจร ท่อจะไม่เป็นเชื้อไฟในการลุกลาม
– ป้องกันการสัมผัสสายไฟฟ้าโดยตรง ในกรณีสายไฟฟ้า
เสื่อมหรือชำรุด ซึ่งป้องกันการถูกไฟฟ้าดูดได้