ท่อพีวีซี

ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ชนิดปลายเรียบ uPVC PIPE FOR DRINKING WATER (Plain End)
ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ชนิดบานหัว uPVC PIPE FOR DRINKING WATER (End Socket)

รายละเอียด

Additional information

PIPE PVC

PIPE PVC
ท่อพีวีซี
(Polyvinyl chloride)
ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม (มอก.17-2532)
ชั้นคุณภาพ 5,8.5 และ13.5