ท่อร้อยสายไฟและเคเบิล

รายละเอียด

Additional information

HDPE CONDUIT

ท่อร้อยสายไฟและเคเบิล

ท่อร้อยสายไฟฟ้าและเคเบิล (HDPE CONDUIT)
ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ( โพลีเอทิลีน ) ชนิดความหนาแน่นสูง เหมาะสำหรับงาน ร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และสายไฟเบอร์ออฟติก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวางระบบงานที่จำเป็นต้องการฝังกลบใต้ดิน ท่อHDPE (ร้อยสายไฟฟ้าและเคเบิล )
ทนไฟไม่เป็นเชื้อไฟ เมื่อเกิดประกายไฟ ตัวท่อสามารถดับลงเอง ทำให้ลดการลุกลามของไฟได้

ผลิตตามมาตรฐาน มอก.982-2556 ท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม จากสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

– ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001:2015
– ทนแรงกด แรงกระแทก ไม่แตกร้าว ไม่หักง่าย ทนต่อการ
ถูกกดทับจากการฝังกลบ
– ทนต่อสารเคมี ทนกรด และด่างได้ดี ไม่เกิดสนิม
ไม่ผุกร่อนง่าย อายุการใช้งานยาวนาน