ท่อ HDPE สำหรับประปาและน้ำดื่ม

รายละเอียด

Additional information

HDPE PIPE

ท่อ HDPE BORNPIPE ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และผ่านการ
รับรองใช้สัญลักษณ์มาตรฐานอุตสาหกรรม
(มอก. 982-2556) โดยท่อ HDPE มีคุณสมบัติที่โดดเด่น
ดังนี้
– การให้ตัวและโค้งงอ มีความยืดหยุ่นสูง ด้วย
คุณสมบัติดังกล่าว ทำให้สามารถขดเป็นม้วนได้
ซึ่งช่วยในการประหยัด ข้อต่อ ลดความเสี่ยง
ในการรั่วซึมจากข้อต่อ โดยสามารถม้วนท่อได้ตั้งแต่
ขนาด 16 มิลลิเมตร ถึง 125 มิลลิเมตร โดยความยาว
มาตรฐานต่อม้วน ตั้งแต่ 50 เมตร ถึง 200 เมตร
– การทนต่อการกัดกร่อนและสนิม
– การทนต่อแสงแดดสูงกว่าท่อพลาสติกชนิดอื่นๆ
สามารถวางบนพื้นผิวดินได้
– การทนต่อแรงกระแทกสูง (Impact)