PVC FITTING by Bornpipe

PVC FITTING by Bornpipe
อุปกรณ์ข้อต่อ พีวีซี ได้ถูกผลิตออกมาหลายรูปแบบ และหลายลักษณะเพื่อใช้ประกอบการติดตั้งท่อพีีีวีซี
และระบบน้ำได้ หลายทิศทาง หลายองศา ตามการใช้งาน
ในแต่ละพื้นที่

ใส่ความเห็น